Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska - Forum - Zobacz temat - Regulamin działu "Strefa Komercyjna"
Reklama1
Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 24.07.2024 01:10

Regulamin forum


REGULAMIN DZIAŁU Giełda » Quady - Sprzedam
Dział służy do zamieszczania ogłoszeń prywatnych oraz ogłoszeń komercyjnych.
1. Dział jest działem moderowanym, co oznacza, że ogłoszenia zostaną opublikowane, po wcześniejszej weryfikacji przez moderatora. Czas weryfikacji może trwać od 1 do 2 dni.
2. Dział ma na celu umożliwienie użytkownikom forum ATV Polska sprzedaży pojazdów nowych i używanych określonych w punkcie 3 , który stanowi katalog zamknięty.
3. Przedmioty dopuszczone do sprzedaży to:
- pojazdy ATV
- pojazdy typu SIDE BY SIDE
- quady „samoróbki”

4. Oferowane quady są własnością osoby zamieszczającej ogłoszenie.
5. Dział nie służy do prowadzenia dyskusji, wszelkie pytania niezwiązane z tematem działu prosimy przesyłać za pomocą PW lub mailem.

Ogłoszenia prywatne, bezpłatne
1. Upoważnionymi do zamieszczania ogłoszeń prywatnych o sprzedaży w dziale „Giełda » Quady - Sprzedam” są wyłącznie osoby będące użytkownikami forum.
2. Jeden użytkownik, może jednocześnie zamieszczać na forum tylko jedno ogłoszenie o sprzedaży jednego quada. Kolejne ogłoszenie można zamieścić po 30 dniach od publikacji poprzedniego ogłoszenia. Ograniczenie nie dotyczy ogłoszeń kupna.
3. Ogłoszenie jest ważne 30 dni od daty ostatniego posta w temacie je zawierającym. Po tym czasie zostaje automatycznie usunięte.
4. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą traktowane, jako naruszenie regulaminu oraz będą usuwane niezwłocznie. W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik, który tego czynu się dopuścił ponosi konsekwencje w postaci:
- Upomnienia;
- Zawieszenia na okres 3 tygodni
- Zablokowania na czas nieokreślony, tudzież usunięcia z listy użytkowników.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, handlujące w celach zarobkowych mogą skorzystać z opcji ogłoszeń komercyjnych. Szczegóły poniżej.

Ogłoszenia komercyjne, płatne
1. Upoważnionymi do zamieszczania ogłoszeń komercyjnych, płatnych o sprzedaży są osoby/podmioty, które dokonały opłaty za zamieszczenie ogłoszeń.
2. Koszt zamieszczenia 1 ogłoszenia komercyjnego na 1 pojazd przez okres 1 miesiąca wynosi 20 zł brutto. Każde ogłoszenie komercyjne można "podbić" trzykrotnie.
3. W ogłoszeniach komercyjnych obowiązuje zakaz zamieszczania informacji o promocjach, zakaz linkowania do stron ogłoszeniodawcy.
4. Ogłoszenie zostanie opublikowane po wpłynięciu należności na konto ATV Polska. Kwota: 20 zł brutto

5.Ogłoszenie jest ważne 30 dni od daty ostatniego posta w temacie go zawierającym, po tym czasie zostaje automatycznie usunięte.

Zamieszczenie ogłoszenia w dziale "Giełda » Quady - Sprzedam" jest równoznaczne z akceptacją regulaminu działu.

ATV Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz nie gwarantuje bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

Administracja Forum ATV Polska ma prawo nie zatwierdzić tematu bez podania przyczyny.

ATV Polska przysługuje prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie, jak i prawo do zamknięcia działu "Giełda » Quady - Sprzedam" bez podania przyczyny.

Udanych transakcji życzy ATV Polska.
----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt w sprawie zamieszczenia ogłoszeń:
[email protected]
tel. + 48 601 590 301Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 1 post ] 
Regulamin działu "Strefa Komercyjna" 
Autor Wiadomość
Prezes ATV Polska & Sędzia PZM & Administrator Forum
Awatar użytkownika

Rejestracja: 17.11.2003 10:03
Posty: 5575
Miejscowość: ATV Polska, Kraków
Imię: Dorota
PostWysłany: 30.08.2013 14:58 
Regulamin działu "Strefa Komercyjna"
Regulamin forum: "Strefa Komercyjna"

Zasady ogólne:
1. Forum „Strefa Komercyjna” dedykowany jest podmiotom komercyjnym (Ogłoszeniodawcom), prowadzącym działalność gospodarczą związaną z tematyką ATV: sklepów, warsztatów, wypożyczali, właścicieli torów, organizatorów eventów itd., które podpiszą z ATV Polska umowę o prowadzeniu działalności komercyjnej na Forum ATV Polska.
2. W ramach umowy Ogłoszeniodawca otrzymuje własny dział na forum "Strefa Komercyjna".
3. Do zamieszczania postów o treści reklamowej uprawniony jest jedynie ten Użytkownik, który reprezentuje Ogłoszeniodawcę związanego umową z ATV Polska o prowadzeniu działalności komercyjnej na Forum ATV Polska. Taki Użytkownik będzie oznaczony na Forum ATV Polska rangą w postaci banera z logo reprezentowanej firmy nad awatarem. Ta sama ranga (logo) wraz z adresem www będzie wraz opisem prowadzonej działalności (maksymalnie 90 znaków licząc spacje) umieszczona w przypisanym konkretnym ogłoszeniodawcom dziale na stronie głównej Forum ATV Polska.
4. Wykonanie banera leży po stronie Ogłoszeniodawcy.
5. Parametry techniczne banera: Treścią banera musi być logo podmiotu. Baner musi być statyczny, przekazany do biura ATV Polska w formie pliku w formacie JPG, gif, png lub bmp. Rozmiar banera: 150x45px, 15 KB.

Zasady korzystania z forum „Strefa Komercyjna” :
6. W dziale „Strefa komercyjna” możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń komercyjnych w postaci: testów dealerskich, prezentacji produktów, ofert cenowych, akcji promocyjnych, jak również wydarzeń komercyjnych organizowanych przez podmioty.
7. NOWOŚĆ ! Każdemu Ogłoszeniodawcy korzystającemu ze "Strefy komercyjnej" przysługuje prawo do przygotowania raz w miesiącu Oferty Specjalnej, zawierającej np. prezentację prowadzonej działalności, prezentację produktów czy prowadzonych promocji, i wysłania jej za pośrednictwem "Newslettera ATV Polska" do zarejestrowanych użytkowników Forum ATV Polska. Takie Ogłoszenie należy przygotować i umieścić w swojej Strefie i zgłosić chęć jego przesłania poprzez kliknięcie znaczka [!] w prawym, dolnym rogu postu. Newsletter zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od jego zgłoszenia. Newsletter może zawierać jedną grafikę, o wymiarach max 600x480 px.
8. W „Strefie komercyjnej” niedozwolone są następujące praktyki: porównania cenowe produktów w polskiej sieci sprzedaży, negocjacje cenowe, wojny cenowe, jak również ingerencje użytkowników reprezentujących podmioty w innych działach, mające na celu zaprezentowanie konkurencyjnej oferty.
9. Dział będzie służył również dyskusjom na temat prezentowanych produktów bądź usług. ATV Polska zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Ogłoszeniodawcy, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń komercyjnych zamieszczonych w dziale "Strefa komercyjna" jeżeli uzna, że naruszają one niniejszy regulamin. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy Ogłoszeniodawcą a ATV Polska mogą być wyjaśniane tylko z udziałem stron, których dotyczy umowa.
10. W treści ogłoszeń, na zdjęciach, w materiałach filmowych dopuszczone jest zamieszczanie logotypów, adresów stron i wszelkich danych kontaktowych Ogłoszeniodawców związanych umową z ATV Polska. Liczba zamieszczonych ogłoszeń jest nieograniczona.
11. Ogłoszenia będą publikowane na Forum ATV Polska przez okres określony w umowie. Po wygaśnięciu umowy ogłoszenia zostaną ukryte.
12. Ogłoszeniodawca ma prawo poinformowania użytkowników forum ogólnego o konkretnej ofercie zamieszczonej w dziale "Strefa komercyjna" poprzez zamieszczenie aktywnego linku o następującej treści: "Informacje o ofercie dostępne są w "Strefie komercyjnej".
13. ATV Polska zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Ogłoszeniodawcy, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń komercyjnych zamieszczonych w innych działach Forum ATV Polska. ATV Polska zastrzega sobie prawo do interpretowania terminu „ogłoszenie komercyjne”.

Odpowiedzialność:
14. Dodanie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
15. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
16. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojęta treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
17. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obsceniczne i wulgarne, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących ATV Polska lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń przedmiotów lub usług, które są prawnie zakazane, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, ATV Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
18. ATV Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość przedmiotu ogłoszenia.
19. ATV Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których ogłoszenie z którego skorzystał Ogłoszeniobiorca, nie spełnia jego oczekiwań.

Opłaty:
20. Korzystanie z forum „Strefa komercyjna” jest płatne.
21. Opłata wynosi 300 zł netto/miesiąc. Przy dłuższym okresie korzystania ze "Strefy komercyjnej" istnieje możliwość negocjacji cen.
22. ATV Polska przewiduje możliwość rozliczeń barterowych (sponsoring nagród lub organizacji imprez organizowanych przez ATV Polska).
23. Dział dedykowany konkretnemu Ogłoszeniodawcy zostanie uruchomiony na forum ATV Polska po uiszczeniu opłaty i po wysłaniu przez ATV Polska e- maila potwierdzającego otrzymania płatności.
24. Przeglądanie działu „Strefa komercyjna” jest bezpłatne.
25. Niniejszy regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez ATV Polska. O zmianach. regulaminu i o terminach obowiązywania zmian, ATV Polska poinformuje na forum ATV Polska.
Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni, licząc od daty ich udostępnienia.

Rabaty dla użytkowników Forum ATV Polska:
26. Ogłoszeniodawca podpisując umowę z ATV Polska o prowadzeniu działalności komercyjnej na Forum ATV Polska zobowiązuje się do udzielenia rabatu wyróżnionym użytkownikom Forum ATV Polska. Identyfikacja użytkowników, którym przysługuje rabat odbywa się za pośrednictwem PW Forum ATV Polska:

1 % rabatu dla użytkownika posiadającego 1 quadzika
2 % rabatu dla użytkownika posiadającego 2 quadziki
3 % rabatu dla użytkownika posiadającego 3 quadziki
4 % rabatu dla użytkownika posiadającego 4 quadzki
5 % rabatu dla użytkownika posiadającego 5 quadzików (z wyłączeniem pojazdów)
6 % rabatu dla użytkownika posiadającego 6 quadzików (z wyłączeniem pojazdów)
7 % rabatu dla użytkownika posiadającego 7 quadzików (z wyłączeniem pojazdów)

Kontakt:
[email protected]
tel. 601 590 301

_________________
Pozdrawiam, Dorota
Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców-ATV Polska
Kontakt: tel. +48 601590301 , [email protected]

Mistrzostwa Polski, Puchar Polski ATV PZM 2018
Facebook ATV Polska - codziennie nowe ciekawostki dla miłośników quadów


Ostatnio zmieniony przez D.L-G 30.08.2013 14:58, edytowano w sumie 11 razy 
Profil Facebook WWW
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.   [ 1 post ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Forum style created by Pink Floyd Ringtones|Modified by Daniel.