Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska - Forum - Zobacz temat - Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek
Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 17.10.2019 11:13

Regulamin forum


REGULAMIN DZIAŁU "ZAWODY KRAJOWE"
Warunki zamieszczania informacji o imprezach na stronie Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców –ATV Polska

Zgłoszenia imprez są płatne:
• Koszt zamieszczenia jednej imprezy - 60 zł brutto

Z opłat zwolnieni są:
• Organizatorzy zrzeszeni w Polskim Związku Motorowym
• Organizatorzy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Czterokołowców -ATV Polska
• Organizatorzy, którzy mają aktualnie wykupioną dowolną formę reklamy na stronie ATV Polska (możliwość darmowego zgłoszenia maksymalnie 3 imprez w roku)
• Organizatorzy imprez charytatywnych, proekologicznych oraz takich, w których od uczestników nie jest wymagana opłata wpisowa

Miejsce emisji ogłoszenia:
Kalendarz Imprez ATV Polska oraz dział „Zawody Krajowe” na Forum ATV Polska

Warunkiem zamieszczenia informacji o imprezach na stronie ATV Polska jest:
1. Przesłanie e-mailem na adres klub@atvpolska.pl danych Organizatora, wymaganych do wystawienia faktury : pełna nazwa, adres siedziby, NIP, nr KRS, imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, strona www, e-mail. Oraz danych o zgłaszanej imprezie – miejsce, termin rozegrania imprezy, charakterystyka imprezy.
2. Zgłoszenie imprezy do Kalendarza Imprez ATV Polska za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
3. Ogłoszenie zostanie opublikowane po wpłynięciu należności na konto ATV Polska. Dane do przelewu zostaną wysłane po spełnieniu w/w warunków.
4. Zabrania się w treści postów na forum umieszczania logotypów sponsorów oraz partnerów. Dozwolone jest jedynie podanie ich nazw własnych.
5. Złamanie niniejszych warunków uniemożliwi Organizatorowi zamieszczanie kolejnych ogłoszeń w przyszłości.
6. Ogłoszenia zamieszczane przez osoby trzecie będą usuwane.Kontakt w sprawie zamieszczenia ogłoszenia:
info@atvpolska.pl
tel. + 48 601 590 301Odpowiedz  [ 4 posty(ów) ] 
Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek 
Autor Wiadomość
Prezes ATV Polska & Sędzia PZM & Administrator Forum
Awatar użytkownika

Rejestracja: 17.11.2003 10:03
Posty: 5569
Miejscowość: ATV Polska, Kraków
Imię: Dorota
PostWysłany: 12.12.2012 09:15 
Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek
Początkujący zawodnik, biorący udział w zawodach po raz pierwszy i startujący bez licencji, jest zobowiązany do uzyskania certyfikatu, który jest dokumentem potwierdzającym teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania sportu motocyklowego.

Jak zdobyć te uprawnienia?
1. Certyfikat otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
• Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej ze znajomości Regulaminu Sportu Motocyklowego oraz Regulaminu Ramowego do zasad rozgrywek.
• Egzamin praktyczny zalicza się poprzez sklasyfikowanie w jednej rundzie zawodów.
• Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do:
• Posiadania sprawnego zgodnie z regulaminem technicznym RSM quada.
• Posiadania obowiązkowego ubioru sportowego wg RSM
• Opłacenia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów.
• Opłacenia kosztów egzaminu.
• Posiadania aktualnych badań lekarskich.
• Posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów w przypadku nieukończenia 18 lat.
Protokół zdanego egzaminu należy przesłać do właściwego sobie Zarządu Okręgowe Polskiego Związku Motorowego, który wydaje certyfikat oraz licencję.
Do ZO PZM należy dostarczyć następujące załączniki :
• Wniosek o nadanie licencji i certyfikatu wypełniony przez zawodnika oraz podbity przez lekarza medycyny sportowej;
• Protokół z egzaminu;
• Dowód wpłaty;
• Kopia wyników z zawodów, na których był przeprowadzany egzamin;
• 3 zdjęcia legitymacyjne.

Podczas egzaminu wymaga jest znajomość następujących Regulaminów :

• Regulamin Sportu Motocyklowego;
• Regulamin Ramowy – przedstawiający zasady rozgrywek na bieżący rok;
• Regulamin Techniczny;
• Kodeks Ochrony Środowiska;
• Uzupełniający Regulamin Zawodów;
• Komunikaty Uzupełniające.
Wszystkie regulaminy są dostępne na stronie :strzałka: http://www.pzm.pl w zakładce Motocykle.

-- dodano 12.12.2012 09:11 --

Cytuj:
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH
(jednolity tekst wg stanu na dzień 28.01.2012 r.)

Załącznik do uchwały ZG PZM nr 1/2006 z dnia 08.04.2006 r.


§ 1

„Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych”, zwany dalej „Regulaminem”, ustala podstawowe warunki i tryb przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych, zwaną dalej „licencją”.

§ 2

1. Licencja uprawnia do uczestnictwa w zawodach sportów motorowych.
2. Licencje przyznaje, zawiesza lub pozbawia - działając z upoważnienie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego:
a) Główna Komisja właściwa dla danej dyscypliny sportu motorowego, zwana dalej „Główną Komisją”,
b) właściwy Zarząd Okręgowy PZM.
3. Licencję wydaje się w następujących dyscyplinach sportów motorowych:
a) sport samochodowy w konkurencji: rajdy , wyścigi samochodowe, rallycross, rajdy terenowe, wyścigi równoległe,
b) sport motocyklowy w konkurencji: wyścigi motocyklowe, trial, enduro, motocross, cross country, supermoto, freestyle,
c) żużel,
d) karting.
4. Licencje w sportach motorowych wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.
5. Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony.
6. Licencja może być przyznana na czas określony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.
7. Polski Związek Motorowy prowadzi rejestr licencji przyznanych jak również decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji.
8. Licencja musi zawierać:
• Imię i nazwisko zawodnika,
• Datę i miejsce urodzenia,
• Zdjęcie zawodnika
• Dyscyplina sportu i typ licencji,
• Numer licencji,
• Okres ważności licencji,
• Datę i miejsce wydania licencji,
• Podpis zawodnika,
• Numer polisy ubezpieczeniowej,
• Ważność polisy ubezpieczeniowej.

§ 3
Uprawianie sportów motorowych, jak również uzyskanie licencji uzależnione jest od osiągnięcia odpowiedniego dla danej dyscypliny sportów motorowych minimalnego wieku:


a) sport motocyklowy:
- w konkurencji motocross i cross country:
♦ klasa 65 cc (pojemność silnika do 65 ccm) - 8 lat,
♦ klasa 80 cc (pojemność silnika 2-suwowego do 85 ccm oraz
4-suwowego do 150 ccm) – 10 lat
♦ klasa 125 cc junior (pojemność silnika 2-suwowego do 144
ccm oraz 4-suwowego od 175 ccm do 250 ccm) – 14 lat,
♦ klasa 125 cc (pojemność silnika 2-suwowego do 144 ccm oraz
4-suwowego od 175 ccm do 250 ccm) – 15 lat,

♦ klasa powyżej 175 cc (pojemność silnika 2-suwowego od 175 ccm
do 500 ccm oraz 4-suwowego od 290 ccm do 650 ccm) – 17 lat,
♦ quady 2K (pojemność do 250 ccm) – 10 lat,
♦ quady 2K (pojemność do 450 ccm) – 13 lat,
♦ quady 2K (pojemność do 750 ccm) – 15 lat,
♦ quady 4K – 16 lat,

- w konkurencji trial:
♦ na torach zamkniętych przy pojemności silnika do 50 ccm – 10 lat
♦ dla posiadaczy karty motorowerowej przy pojemność silnika do
50 ccm – 13 lat
♦ dla posiadaczy karty motorowerowej przy pojemność silnika powyżej
50 ccm na torach zamkniętych – 13 lat
♦ dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A1 przy pojemność silnika do
125 ccm – 17 lat
♦ dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A (pojemność silnika dowolna)
– 18 lat

- w konkurencji enduro:
♦ dla posiadaczy karty motorowerowej przy pojemności silnika do
50 ccm – 13 lat,
♦ przy pojemności powyżej 50 ccm – 16 lat,
♦ quady 2K (pojemność do 750 ccm) – 16 lat,
♦ quady 4K – 16 lat,

- w konkurencji wyścigi motocyklowe i wyścigi skuterów:
♦ pojemność silnika do 75 ccm – 10 lat,
♦ pojemność silnika do 125 ccm – 12 lat,
♦ pojemność silnika powyżej 125 ccm – 14 lat,

- w konkurencji supermoto:
♦ klasa S-2 (pojemność silnika 2-suwowego do 250 ccm oraz
4-suwowego do 450 ccm) – 15 lat,
♦ klasa S-1 (pojemność silnika 2-suwowego od 250 ccm oraz
4-suwowego od 450 ccm) – 16 lat,
♦ quady 2K (pojemność do 750 ccm) – 15 lat,

b) sport żużlowy:

♦ pojemność silnika do 80 ccm – 10 lat,
♦ pojemność silnika powyżej 80 ccm – 15 lat,

c) sport samochodowy:
- w konkurencji wyścigi samochodowe:
♦ pojemność silnika do 1600 ccm – 15 lat,
pojemność silnika do 2000 ccm – 16 lat
♦ pojemność silnika powyżej 2000 ccm – 18 lat,
- w konkurencji rallycross:
♦ pojemność silnika do 1400 ccm – 14 lat
pojemność silnika do 1600 ccm – 16 15lat,
pojemność silnika do 2000 ccm – 16 lat
♦ pojemność silnika powyżej 1600 ccm 2000 ccm – 18 lat,
- w konkurencji górskie wyścigi samochodowe: – 18 lat,
- w konkurencji rajdy samochodowe: – 18 lat ,
- w konkurencji rajdy samochodów terenowych: – 18 lat,
- w konkurencji wyścigi równoległe: – 18 lat,

d) sport kartingowy - 7 lat.

§ 4

1. Do uzyskania licencji niezbędne jest:
a) złożenie wniosku o wydanie licencji,
b) posiadanie wieku określonego w § 3 Regulaminu odpowiednio do dyscypliny,
c) potwierdzenie przynależności do jednostki organizacyjnej będącej członkiem rzeczywistym PZM posiadającej licencję uprawniającą ją do współzawodnictwa sportowego w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym, sporcie kartingowym lub sporcie żużlowym,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportów motorowych wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego,
e) prawo jazdy właściwe dla uprawianej dyscypliny - nie dotyczy osób uprawiających sporty motorowe na torach i trasach zamkniętych,
f) certyfikat uzyskany jako potwierdzenie specjalistycznego przygotowania teoretycznego i praktycznego odpowiedniego dla danej dyscypliny sportu,
g) pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego , opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego - w przypadku osoby niepełnoletniej,
h) złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Motorowego oraz właściwych regulaminów międzynarodowych , w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Szczegółowe warunki przyznawania licencji w określonych dyscyplinach sportu motorowego określą Główne Komisje.

§ 5

1. Zawodnik startujący w zawodach obowiązany jest legitymować się ubezpieczeniem od NNW.
2. Polski Związek Motorowy zawiera roczne umowy na ubezpieczenie zawodników od NNW.
3. Polski Związek Motorowy pobiera opłatę roczną za ubezpieczenie od NNW w wysokości nieprzekraczającej kosztów jego uzyskania.

§ 6

1. Certyfikat, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt e, upoważnia do ubiegania się o przyznanie licencji.
2. Certyfikat uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu: teoretycznego i praktycznego przeprowadzonego w trybie przyjętym przez Główne Komisje dla poszczególnych konkurencji.
3. Egzaminy, o których mowa w ust. 2, przeprowadza Komisja w składzie 3 osób; w skład Komisji wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w danej dyscyplinie sportu.
4. Polski Związek Motorowy zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu egzaminu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.
5. Wynik egzaminu może być „pozytywny” lub „negatywny” .W razie negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 30 dni.
6. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół w którym stwierdza się wynik egzaminu; protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji.
7. Polski Związek Motorowy prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
8. Wzór certyfikatu właściwego dla wszystkich dyscyplin sportów motorowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 7

Licencji nie może uzyskać osoba, która uprawiając tą dyscyplinę została przez właściwy organ Polskiego Związku Motorowego:
a) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
b) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania kary,
c) pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 9 pkt c, d, e – w okresie 2 lat od daty wydania tej decyzji.
§ 8

1. Zawieszenie licencji może zostać orzeczone na okres nie dłuższy niż 1 rok.
2. Szczegółowe regulacje zawieszania licencji określą Główne Komisje.

§ 9

1. Pozbawienie licencji może nastąpić w następujących przypadkach:
a) na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,
b) w przypadku trwałych przeciwwskazań medycznych do uprawiania określonej
dyscypliny sportu motorowego wydanych przez lekarza uprawnionego do
orzecznictwa sportowo - lekarskiego,
c) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
d) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
e) przekroczenia przepisów antydopingowych.
2. Szczegółowe regulacje w sprawie pozbawiania licencji określą Główne Komisje.
3. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia.
4. W sprawach odmowy przyznania lub pozbawienia licencji, od decyzji Głównej Komisji przysługuje odwołanie do Trybunału Polskiego Związku Motorowego. Od orzeczenia Trybunału przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

_________________
Pozdrawiam, Dorota
Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców-ATV Polska
Kontakt: tel. +48 601590301 , dlechowicz@atvpolska.pl

Mistrzostwa Polski, Puchar Polski ATV PZM 2018
Facebook ATV Polska - codziennie nowe ciekawostki dla miłośników quadów


Ostatnio zmieniony przez D.L-G 12.12.2012 09:15, edytowano w sumie 4 razy 
Profil Facebook WWW
A.P.T. Poznań Team
Awatar użytkownika

Rejestracja: 27.07.2006 09:31
Posty: 1461
Quad: XXC 1000
Poprzednie quady: KQ 750, KQ700, LH300, LH260
PostWysłany: 12.12.2012 10:40 
Re: Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek
Sporo tych paragrafów, a że ich interpretacja bywa różna zapytam wprost:
Czy w związku z nadaniem Pucharowi ATV rangi Pucharu Polski przez PZM wymagane będą licencje/certyfikaty do wzięcia udziału w edycji 2013 ?
Jeżeli nie, to czy będą wymagane w latach następnych ?

_________________
PAZUR
POWER STEERING is ̶f̶o̶r̶ ̶p̶u̶s̶s̶i̶e̶s̶ OK! :p
HUNT THE WOLF - zobaczyć i ̶u̶m̶r̶z̶e̶ć̶ jeździć do samego końca. Mojego, albo...... :)


 
Profil
Wiceprezes ATV Polska & Członek GKSM PZM ds. Quadów

Rejestracja: 18.11.2003 09:19
Posty: 496
Miejscowość: Warszawa
PostWysłany: 12.12.2012 11:02 
Re: Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek
Nie ma co się martwić na zapas, te limity wieku dotyczą dyscyplin podlegających Głównej Komisji Sportu Motocyklowego więc już wiesz dlaczego nasz Przeprawowy Puchar znalazł swoje miejsce w Głównej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki. Na razie mam nadzieję, że nikt nie zabiega o licencje przeprawowe :-)


 
Profil
A.P.T. Poznań Team
Awatar użytkownika

Rejestracja: 27.07.2006 09:31
Posty: 1461
Quad: XXC 1000
Poprzednie quady: KQ 750, KQ700, LH300, LH260
PostWysłany: 12.12.2012 13:26 
Re: Poradnik zawodnika : Licencje / Wiek
Jacek Bujański Mr.Quad napisał(a):
limity wieku

Dopóki nie ma górnych granic to się nie martwię :D
Jacek Bujański Mr.Quad napisał(a):
nikt nie zabiega o licencje przeprawowe

No to mam jasność w temacie.
Dziękuję.

_________________
PAZUR
POWER STEERING is ̶f̶o̶r̶ ̶p̶u̶s̶s̶i̶e̶s̶ OK! :p
HUNT THE WOLF - zobaczyć i ̶u̶m̶r̶z̶e̶ć̶ jeździć do samego końca. Mojego, albo...... :)


 
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 4 posty(ów) ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Forum style created by Pink Floyd Ringtones|Modified by Daniel.
EDP.PL