ATV Polska
A A A

Polityka prywatności RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych.

Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców-ATV Polska, jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów.
Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w celu założenia konta w serwisie jest:
Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców –ATV Polska, z siedzibą w Krakowie, Pl. Szczepański 8 (31-011) NIP 676-22-19-562

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, wykorzystanych do zgłoszenia na zawody jest organizator zawodów: Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców –ATV Polska, z siedzibą w Krakowie, Pl. Szczepański 8 (31-011) NIP 676-22-19-562

3) W celu rejestracji w serwisie wymagamy podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia:
- kontaktu z użytkownikiem przez administratora serwisu,
- potwierdzenia rejestracji konta,
- łatwiejszego korzystania z serwisu,

4) W celu uczestniczenia w zawodach konieczne jest skorzystanie z formularzy zgłoszeniowych, w których wymagamy podania takich danych osobowych, które są potrzebne do realizacji imprezy: imienia i nazwiska zawodnika, adresu e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, marki i modelu pojazdu, imienia i nazwiska osoby towarzyszącej na bankiecie, narodowości.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

- potwierdzenia zgłoszenia,

- umożliwienia kontaktu organizatora z osobą zgłoszoną,

- ustalenia list startowych, klasyfikacji na zawodach oraz wyników,
- realizacji usługi pomiaru czasu,
- publikacji wyników, list startowych, list zgłoszonych,

- skorzystania z płatności on-line,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej NNW dla zawodników na czas zawodów, realizowanej przez firmę ubezpieczeniową,

- prowadzenia statystki marek i modeli pojazdów uczestniczących w zawodach,

- przygotowania odpowiedniej ilości miejsc na bankiecie dla zawodników i zgłaszanych przez nich osób towarzyszących,

- rezerwacji miejsc noclegowych w miejscu zawodów,

5) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. f RODO)
- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
w tym - zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ew. reklamacji;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 6 ust.1 pkt f RODO) będą:
- dostawca usług IT,

- dział księgowości w celu prowadzenia rozliczeń finansowych,
- bank (dostawcy płatności on-line w przypadku płatności),
- firmy kurierskie w tym Poczta Polska w przypadku realizacji przesyłki,

- ubezpieczyciel, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dla zawodników na czas zawodów,

- organizator noclegów w bazie zawodów, który otrzymuje listę z imieniem i nazwiskiem osób uprawnionych do rezerwacji noclegów,

- kancelarie Prawne w zakresie ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KPC

Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Nie sprzedajemy baz danych i dokładamy starań aby państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny.

7) przechowywane przez nas dane w formularzach zgłoszeniowych będą przechowywane bezterminowo, do momentu cofnięcia zgody lub zaprzestania przez Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska działalności.

8) w przypadku list startowych, list zgłoszonych wyników publikowany będzie jak najmniejszy konieczny zakres danych zależny od charakteru imprezy. Dane te przechowywane i dostępne będą w serwisie przez cały czas jego istnienia.
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania z formularzy zgłoszeń i przyjęcia zgłoszenia na zawody. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia lub korzystania z serwisu .
10) Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt

- pocztą elektroniczną pod adresem: info@atvpolska.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 590 301

- pocztą tradycyjną: Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska, Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków


Ze sportowymi pozdrowieniami,

Zespół ATV Polska