ATV Polska
A A A

Powstało Stowarzyszenie Przedstawicieli Importerów Jednośladów i Czterokołowców w Polsce

Biuro ATV POLSKA 25.11.2008
Przełomowy moment dla polskiego rynku motorowerów i quadów. Powstało Stowarzyszenie Przedstawicieli Importerów Jednośladów i Czterokołowców w Polsce – „ProMoto”.

„Zaczęliśmy mówić jednym głosem. Bez względu na fakt, iż na co dzień stanowimy konkurencję – tym razem wspólny cel zjednoczył nas w słusznej sprawie” – tak na spotkaniu założycielskim podsumowali przełomowy moment zebrani przedstawiciele największych w Polsce firm importujących motorowery i quady.

W czwartek 13 listopada w samym centrum Polski niedaleko Częstochowy odbyło się spotkanie inauguracyjne „ProMoto” Stowarzyszenia Przedstawicieli Importerów Jednośladów i Czterokołowców. Podczas obrad 17 członków założycieli wybrało siedmioosobowy zarząd, przegłosowało statut organizacji oraz podjęło inne niezbędne uchwały.

Prezesem „ProMoto” został dyrektor marketingu Kingway Motor Poland Piotr Dusza, a wiceprezesem dyrektor Zipp'a Robert Żarkowski.

- Członkowie założyciele uznali, że nadszedł ten właśnie moment, aby powołać do życia Stowarzyszenie, które będzie mogło pomóc w procedowaniu zmian legislacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim formy oraz terminu wprowadzenia nowych praw jazdy na motorowery, uświadamiania młodych ludzi w tematyce bezpieczeństwa na drodze, oraz krzewienia kultury jazdy i zachowań w ruchu drogowym.” –tak pokrótce scharakteryzował cel założenia Stowarzyszenia jego Prezes Piotr Dusza z Firmy Kingway Motor Poland.

Obecnie do głównych celów stowarzyszenia należą m. in: budowanie świadomości bezpieczeństwa na drogach, dbanie o interesy zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego poruszających się na motorowerach, motocyklach oraz czterokołowcach. Działania Stowarzyszenia mają pomóc w dialogu pomiędzy użytkownikami pojazdów jedno i dwukołowych, a rządem i wszystkimi organizacjami pozarządowymi.

Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele: Zippa, Kingway Motor Poland, Kymco, Skan, Polonia Cup

Stowarzyszenia ma charakter otwarty i chętnie zapraszamy innych importerów oraz firmy związane z branżą jednośladów i czterokołowców!

W obecnej chwili Stowarzyszenie jest juz w trakcie rejestracji w sądzie oraz przygotowuje szczegółowe informacje o swoich celach na stronie www.pro-moto.org, która niebawem pojawi się w Internecie.

Podyskutuj na [l=http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=15796] Forum ATV Polska [/l].